Wortelpuntoperatie

Wortelpuntoperatie

Zeurende pijn die erger wordt als u drukt of tikt tegen de ontstoken tand of kies kan wijzen op een ontstoken zenuw. Deze zenuw loopt in het wortelkanaal dat zich midden in de wortel van de tand of kies bevindt. In de meeste gevallen lost een wortelkanaalbehandeling door de tandarts het probleem op. Is dit niet meer mogelijk of gewenst dan kan de kaakchirurg een wortelpuntoperatie uitvoeren.