Vergoedingen

De overheid bepaalt wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Ook de kosten voor behandeling door de kaakchirurg vallen hieronder. Wel moet u een eigen bijdrage betalen. Chirurgische behandeling van tandvlees, het plaatsen van een implantaat en tanden en kiezen trekken, als de tandarts dit ook had kunnen doen, worden niet vergoed.

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u wellicht recht op uitgebreidere vergoedingen. Dit verschilt per verzekeraar en per pakket. Neemt u contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten wat u wel en niet vergoed krijgt.