Traumatologie

De kaakchirurgen werken nauw samen met de traumachirurgen in het kader van de aangezichtstraumatologie. Dit vindt plaats binnen Netwerk Acute zorg Euregio dat bijdraagt aan de regionale coördinatie van de acute ketenzorg rondom traumapatiënten. Zowel ZGT als MST participeren in dit netwerk. De kaakchirurgen nemen zo nodig ook deel aan de traumabesprekingen in deze ziekenhuizen.