Slaapgeneeskunde

De MKA-chirurgen participeren in het Centrum voor Slaapgeneeskunde van ZGT/MST. Het team bestaat uit neurologen/slaapspecialisten, longartsen, KNO-artsen, kaakchirurgen, klinisch psychologen en kinderartsen. Het slaapcentrum is primair voor patiënten met verdenking op een Obstructief Slaap Apnoe Syndroom (OSAS; snurken met klachten) waarbij in een multidisciplinaire setting zorg verleend wordt en diagnostiek en behandeling naadloos op elkaar afgestemd zijn.

Lees meer over het centrum voor slaapgeneeskunde ZGT of MST.