Elkaar versterken

Binnen het team van Kaakchirurgie Oost-Nederland werken de artsen, de assistenten en andere deskundigen nauw samen. Ook daarbuiten werken de kaakchirurgen nauw samen met bijvoorbeeld tandartsen en orthodontisten. Specialistische samenwerking is er op verschillende terreinen, binnen de ziekenhuizen, regionaal en landelijk. Doel is kwalitatief hoogwaardige zorg verlenen. In de linkerkolom een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden.