Team

Spreekuurassistenten
Bij aankomst op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, is de spreekuurassistente meestal de eerste medewerker waar u contact mee hebt. Zij houdt zich bezig met de ontvangst van patiënten, het maken van afspraken en het beantwoorden van de telefoon.

Polikliniekassistenten
Tijdens het consult of de behandeling door de kaakchirurg wordt hij/zij bijgestaan door een polikliniekassistent. De polikliniekassistent is opgeleid als verpleegkundige of doktersassistent. De polikliniekassistent assisteert de kaakchirurg tijdens behandelingen en voert ondersteunende taken uit bij de administratie in de behandel-/spreekkamer.

De polikliniekassistent is geschoold in:

  • het maken van röntgenfoto’s
  • het geven van verdoving
  • behandeling van nabezwaren (problemen na een behandeling, bijv. zwelling of napijn)
  • wondverzorging
  • ondersteuning en begeleiding van de patiënt tijdens de ingreep

Ook spelen zij een belangrijke rol in de informatievoorziening aan de patiënt.

Mondhygiënisten
Een mondhygiënist richt zich op het voorkomen en bestrijden van tandbederf en tandvleesaandoeningen. Onder andere door voorlichting te geven over mondhygiëne. De mondhygiënisten van Kaakchirurgie Oost-Nederland zijn daarnaast geschoold in mondverzorging na een trauma, bij kanker en na bestraling. Ze zijn nauw betrokken bij de wondverzorging na behandelingen en ingrepen in het mond/kaakgebied. Dit doen ze in overleg met de kaakchirurg.

Kaakchirurgen
Een kaakchirurg houdt zich bezig met zowel aandoeningen aan tanden en kiezen als aandoeningen aan de kaak, de aangezichtsbeenderen en het mondslijmvlies. U kunt hierbij denken aan goed- en kwaadaardige gezwellen, aangeboren gezichtsafwijkingen en kaakgewrichtsafwijkingen. Het werkterrein van de kaakchirurg bevindt zich op het raakvlak van de tandheelkunde en de geneeskunde. Hij of zij is daarom ook altijd werkzaam in het ziekenhuis.

Kaakchirurgie Oost-Nederland | Almelo | Enschede | Hardenberg
dr. A.M. Ettema

BIG 79056051002
Specialisatie:
Schisis, snurken en apneu

Kaakchirurgie Oost-Nederland | Almelo | Enschede | Hardenberg
H. van Goor

BIG 39041400902
Specialisatie:
Implantologie en kaakcorrectie

Kaakchirurgie Oost-Nederland | Almelo | Enschede | Hardenberg
R.B.G. Horsthuis

BIG 39052284302
Specialisatie:
Implantologie, snurken en apneu, kaakcorrectie

Kaakchirurgie Oost-Nederland | Almelo | Enschede | Hardenberg
E.S. Nijdam

BIG 09023036402
Specialisatie:
Oncologie en Oral medicine