Kaakcorrectie

Door een aangeboren afwijking of een ongeval heeft u een afwijking van de stand van uw kaken. Hierdoor kunnen klachten ontstaan zoals problemen met kauwen of praten, pijn of onvrede over het uiterlijk. Zijn er grote verschillen in stand of vorm van een van de kaken, dan is behandeling met een beugel door de orthodontist vaak niet voldoende. Er is dan een operatie nodig door een kaakchirurg.


Lees de folder kaakcorrecties

Bekijk de animatie
verplaatsing boven- en onderkaak

Bekijk de animatie
verplaatsing onderkaak naar achteren

Bekijk de animatie
verplaatsing onderkaak naar voren

Lees de folder kaken op elkaar

Lees de folder
TPD apparaat
Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg