Hoofd-Hals Centrum Twente

In het Hoofd-Hals Centrum Twente werken verschillende specialisten samen. De kaakchirurg vormt samen met de radiotherapeut, de chirurg en KNO-arts het kernteam.

Doel van de samenwerking is om bij patiënten met een tumor in het hoofd-hals gebied op een snelle en efficiënte manier de diagnose te stellen. En vervolgens de beste behandeling en nazorg te bieden.

Tumoren in het hoofd-halsgebied zijn zeldzaam. Daarom worden deze tumoren behandeld in gespecialiseerde centra. Het Hoofd-Hals Centrum Twente vormt samen met het Hoofd-Hals Centrum Utrecht (Universitair Medisch Centrum Utrecht) zo’n centrum.