Botopbouw

Botopbouw

U mist één of meerdere tanden of kiezen. Hierdoor is uw kaak geslonken. Nu wilt u op de plaats van de ontbrekende tanden of kiezen implantaten laten plaatsen. Hiervoor is het nodig dat de kaak voldoende bot bevat. Wanneer dit onvoldoende is, is een botherstel operatie nodig. Hierbij wordt het geslonken deel van het bot weer hersteld.